most w czerwinie

Most w Czerwinie

Most oddany do użytku

Most w Czerwinie 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że do oddaliśmy kolejny most do użytku lokalnej społeczności w powiecie Osrtołęckim (gmina Czerwin). Cały projekt polegał m inn. na budowie nowego i rozbiórce już istniejącego mostu przez rzekę Orz w miejscowości Czerwin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 627 wraz z dojazdami. Na potrzeby tego projektu zaprojektowano obiekt o konstrukcji z zespolonej belek stalowych ” na obciążenia wg klasy “A” i normy PN-85/S-10030. W dbałości o środowisko naturalne  - zapewniliśmy możliwość migracji drobnej zwierzyny wzdłuż rzeki.

most czerwin 4x4