Most Lecha w Poznaniu kolejny etap

Most Lecha w Poznaniu

Remont mostu Lecha zaczął się w sierpniu 2018 r. Wykonano rozbiórkę północnej części. Aktualnie zakończył się już montaż stalowej konstrukcji nitki północnej. Transport elementów podporowych odbywał się w nocy, aby nie przeciążać zbytnio ruchu samochodów w okolicy mostu. Do tej pory wykonano wszystkie fundamenty oraz podpory, ścianki szczelinowe, montaż elementów konstrukcji stalowej. Nowa trójprzęsłowa konstrukcja ma długość 236 metrów. Do budowy mostu trzeba będzie wykorzystać około 7 tys. metrów sześciennych betonu oraz około 25500 tys. ton stali. Poprowadzone będą nią trzy nitki jezdni, ścieżka piesza oraz ścieżka rowerowa.

Most lecha Maj 2019 x2

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania oraz dotacji Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 4.2, "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego". Kwota dofinansowania to ponad 51 mln zł. Obiekt realizuje konsorcjum firma MOST sp. z o.o. oraz KONSTRUKCJE STALOWE HYŻYK (KSH).

Most lecha Maj 2019 x6

 

Inwestor: Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Inwestor zastępczy: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.

Wykonawca: Most sp. z o.o., Kujawska 51A, 81-862 Sopot oraz KONSTRUKCJE STALOWE HYŻYK (KSH)

Kierownik budowy: mgr inż. Mirosław Kuhn - Most sp. z o.o.