Postęp prac SKAWINA II

Postęp prac SKAWINA II

„Obwodnica Skawiny Etap II - od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44 wraz z budową obiektu mostowego, budową skrzyżowania w ciągu DK44 oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Kontrakt jest finansowany ze środków Budżetu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie Porozumienia z dnia 29.07.2016 r. zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim, a Skarbem Państwa - GDDKiA. Zaawansowanie robót na listopad 2018 roku:

 

II etap budowy obwodnicy SKAWINA

 

ROBOTY MOSTOWE: 
- wykop pod podpory obiektu mostowego - 100%; 
- zasypanie wykopów - 75 %; 
- wykonanie ścian oporowych 100%; 
- wykonanie pali wierconych w rurze obsadowej wyciąganej fi 1000 do fi 1800 -100%; 
- zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - 05%; 
- betonowanie fundamentów podpór obiektu - 100%; 
- betonowanie podpór obiektów 90%; 
- beton wyrównawczy 100%; 
- beton ustroju nośnego 95%; 
- wytworzenie konstrukcji stalowej 100%; 
- montaż konstrukcji stalowej 100%; 
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 40%; 
- montaż wpustów 57%; 
- montaż sączków odwadniających izolację 44%; 
- izolacja bitumiczna cienka, 3-krotne pokrycie powierzchni betonowych - 91%; 
- montaż łożysk garnkowych 80%; 
- izolacja z papy zgrzewalnej 16%; 
- zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych między przyczółkiem A, a ścianami oporowymi 100%. 

Zapraszamy do obejrzenia postępu prac - Galeria