Estakada Katowicka II nitka

Budowa w Poznaniu kontynuacja

 

 

Aktualny stan realizacji budowy II nitki Estakady Katowickiej:

Obiekt INFLANCKA: montaż konstrukcji stalowej. Betonowanie płyt pomostu (wykonano 3 z 6)
Obiekt CHARTOWO Żegrze: zabetonowano ustrój nośny oraz kapy chodnikowe

Pomiędzy oraz pod obiektami trwają również roboty drogowe

 

Ogólny opis zadania:

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Krzywoustego: estakady nad ul. Inflancką oraz wiaduktu nad ulicami Chartowo-Żegrze w zakresie:

- obustronna rozbiórka oraz odbudowa dojazdów do wiaduktów
- rozbiórka obecnie istniejących obiektów, wykonanie dodatkowych pali wzmacniających oraz budowa nowych obiektów
- budowa nowych ekranów akustycznych

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- przebudowa oświetlenia ulicznego

- wykonanie odwodnienia obiektów

- przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej w tym zdjęcie i podwieszenie sieci trakcyjnej MPK do konstrukcji obiektu, wykonanie nawierzchni drogowych oraz rewitalizacja terenów zielonych.

 

Termin rozpoczęcia robót: marzec 2015

Termin zakończenia robót budowlanych: 20 listopada 2017 r.

Zakończenie przedmiotu umowy: 20 lutego 2018 r.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz ZDJĘĆ