Most w Drzewianowie

Most w Drzewianowie - otwarcie

Miło nam poinformować, że gruntownie przebudowaliśmy oraz oddaliśmy do użytku kolejny obiekt mostowy, tym razem na rzece Krówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 243 km 5+528 w miejscowości Drzewianowo, województwo Kujawsko-Pomorskie. Prace przebiegły prawidłowo, most został oddany do użytku lokalnej społeczności przed terminem. 

Mapa Drzewianowo

 Przebudowa obejmowała następujące prace:

1. Rozbiórka konstrukcji ustroju nośnego wraz z nawierzchnia jezdni i balustradami.

2. Rozbiórka uszkodzonych przyczółków.

3. Wykonanie przebudowy przyczółków wraz z ich obustronnym poszerzeniem i wzmocnieniem fundamentów.

4. Budowa nowej żelbetowej konstrukcji mostu.

5. Ułożenie nowej izolacji i nawierzchni jezdni.

6. Wykonanie chodników.

7. Montaż bariero-poręczy bariery ochronnej i balustrady.

8. Wykonanie muru oporowego i umocnienie skał przy przyczółkach.

9. Wykonanie umocnienia brzegów rzeki.

10. Dostosowanie jezdni i chodników na dojazdach do przebudowanego przekroju poprzecznego mostu.

 

 

 

  

Najważniejsze parametry mostu:

- rozpiętość w świetle -7,00 m

- długość całkowita przęsła -8,50 m

- szerokość jezdni - 6,00 m

- całkowita szerokość mostu -10,70 m

- przyczółki posiadają konstrukcję żelbetową, z korpusem masywnym i skrzydłami wspornikowymi, posadowioną na fundamencie palowym.

- mur oporowy długości 10 m od strony miejscowości Mrocza.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz

Przewidziany termin zakończenia zamówienia :17.10.2016

Termin oddania do użytku mostu:  09.09.2016

Kierownik budowy: inż. Przemysław Szydłak