Przebudowa mostu Lecha w Poznaniu

Przebudowa mostu Lecha w Poznaniu

Przebudowa nitki północnej mostu Lecha w Poznaniu

Przebudowa nitki północnej mostu Lecha w Poznaniu będzie polegać na całkowitej rozbiórce istniejącego obiektu (ustrój nośny i podpory) i budowie nowego mostu w tej samej lokalizacji. Zaprojektowano most belkowy, trójprzęsłowy o konstrukcji zespolonej. Całkowita długość mostu po przebudowie będzie wynosić 235,80mb (66.90+100.80+66.90 m). Podpory pośrednie żelbetowe posadowione będą na ścianach szczelinowych. Podpory skrajne wykonane zostaną po całkowitej rozbiórce istniejących i posadowione będą bezpośrednio. – Zostaną zbudowane nowe fundamenty oraz konstrukcja  – Północna nitka mostu Lecha będzie poszerzona. Powstaną trzy nowe pasy ruchu, obecnie są dwa. Zostanie wybudowana ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszy. Będzie zdecydowanie szerzej niż do tej pory. Całkowita szerokość mostu po przebudowie to 16,90m. 

most lecha przebudowa 2018

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania oraz dotacji Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 4.2 ". Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego". Kwota dofinansowania to ponad 51 mln zł. Obiekt realizuje konsorcjum firma MOST sp. z o.o. oraz  KONSTRUKCJE STALOWE HYŻYK (KSH).

Poznan most Lecha

Całkowity termin realizacji przewidziany jest na 730 dni od podpisania umowy, natomiast ruch samochodów po nowym moście nastąpi po 580 dniach.